Om | Kontakt

Sigrun Vårvik

Daglig leder

Mail: sigrun@verdiskaper1.no

Tlf. 90 12 13 12

Verdiskaper1

Formål:

Fremme verdier og et godt fremtidssamfunn gjennom å styrke sosial bærekraft, livskvalitet og folkehelse.

Tjenester:
  • Unginspirasjon. Styrker initiativgnist og pågangsmot hos unge i alderen 18-30 år som står i fare for å falle utenfor arbeidsliv og samfunn.
  • Vokseninspirasjon. Inspirerer, bevisstgjør og ansvarliggjør ledere og andre voksne gjennom LinkedIn.
  • Seniorinspirasjon. Styrker livskvalitet hos de som er 60+. Styrker innstilling. Reduserer ensomhet.

Verdiskaper1 er en non-profitt sosial entreprenør som drives av de sosiale resultatene. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.

Verdiskaper1 er registrert i Frivillighetsregisteret og ingen av aktivitetene skal innebære parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis.

Verdiskaper1 skal aktivt medvirke til å styrke samfunnsløft og redusere samfunnsskade.

Verdiskaper1 drives av Atle og Sigrun Vårvik.

Atle og Sigrun er «Founding Father & Mother of MOT». De har i perioden 1994-2021 vært i førersetet for å bygge MOT til en av Norges mest verdifulle og rendyrkede merkevarer for ungdom, og etablert MOT i fire verdensdeler som et inspirerende og bærekraftig system som styrker ungdoms robusthet og inkluderende skolekulturer.

Atle Vårvik som sosial entreprenør

Atle Vårvik har spesialisert seg på utvikling av bærekraftige systemer som bygger unge mennesker og gode kulturer, og styrker livskvalitet, mestringstro og tilhørighet.

Atle har drevet holdningsskapende arbeid siden 1991 og har utviklet MOT-filosofien, MOTs programmer og andre løsninger som forebygger utenforskap, psykiske vansker, mobbing, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

Psykiske vansker er den viktigste årsaken til at ungdom blir uføre. 

Utenforskap er ofte fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer. Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot voldelig ekstremisme og grusomme handlinger er å forebygge sosial ekskludering. Det samfunnsmessige tapet på ett liv i utenforskap er ca. 16 millioner kroner.

«Der Atle vier oppmerksomheten sin, blomstrer samfunnet ❤️💪🏽»

Marco Elsafadi