Kontakt

Sigrun Vårvik

Daglig leder Verdiskaper1 AS

Mail: sigrun@verdiskaper1.no

Tlf. 90 12 13 12

«En hjelpende verdiskaper for samfunnet» er vår visjon.

Verdiskaper1 AS er en non-profitt sosial entreprenør som drives av de sosiale resultatene. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.

Verdiskaper1 er registrert i Frivillighetsregisteret og ingen av aktivitetene skal innebære parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis.

Verdiskaper1 er stiftet av Atle og Sigrun Vårvik.