Vokseninspirasjon

Atle Vårvik inspirerer, bevisstgjør og ansvarliggjør ledere og voksne gjennom plattformen LinkedIn.

Det å bruke LinkedIn målrettet som verdi- og bevisstgjøringsarena er viktig fordi plattformen når ut til mange ledere som har stor innflytelse og påvirkning på samfunns- og bedriftskultur.

Atle bruker LinkedIn som en delings- og refleksjonsarena bl.a. innen følgende områder:

  • Sosial bærekraft og folkehelse
  • Livskvalitet og gode samfunnsverdier

Atle har gjort LinkedIn til en inspirasjonsarena der han kan forsterke og bekrefte gjennom å kommentere, unne og beundre, og en plattform der han formidler budskap og verdier som styrker andres bevissthet.

«Det vi får bevisstgjort kan vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort gjør alltid noe med oss.» Gordon Johnsen