Vokseninspirasjon

«Det vi får bevisstgjort kan vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort gjør alltid noe med oss.» Gordon Johnsen

LinkedIn

Atle Vårvik bevisstgjør gjennom LinkedIn.

Plattformen når ut til mange ledere som har stor innflytelse og påvirkning på samfunns- og bedriftskultur.

Atle formidler budskap og verdier som styrker bevissthet og refleksjon rundt Verdiskaper1 sitt formål, og også AS Vårvik sitt formål:

Hjelpe mennesker, medarbeidere, ledere og bedriftskulturer til å vokse.

Hjelper bedrifter med å forsterke verdibaserte prestasjoner.