Programmet Seniorinspirasjon

Formål:

 • Utvikle eldre medarbeidere slik at virksomheten kan sikre kompetanse og bemanning lengre.
 • Styrke helse og livskvalitet.
 • Fremme god innstilling, kommunikasjon og væremåte.
 • Forsterke glede, aktivitet, nettverk og sosialt fellesskap, og motvirke ensomhet.

Målgruppe:

 • 57+

Programmets fokus:

 • Verktøy, inspirasjon og refleksjon
 • Retning, verdibevissthet og mestringsfølelse
 • Pågangsmot, relasjonsmot og gjennomføringsmot
 • Innstilling, utvikling og omstilling/endringskompetanse
 • Dele innsikt, kompetanse og erfaringer med hverandre

12 spor etter endt program:

 1. Mer selvtillit og tro på seg selv
 2. Mer motivasjon og inspirasjon
 3. Mer positiv drive
 4. Mer robusthet
 5. Mer mot
 6. Bedre hverdag
 7. Mestringsfølelse
 8. Føler seg bra nok
 9. Føler seg mer verdifull
 10. Fått verktøy for å utvikle seg selv
 11. Funnet mer glød, interesse og lidenskap
 12. Bevissthet på hvordan bruke styrken i sin livserfaring og sine ressurser på en bra måte

Programmet skal være en positiv opplevelse, og gi glede, inspirasjon og motivasjon. Det skal være trygt, moro og energigivende å delta på «Seniorinspirasjon».

Det skal være en opplevelse som deltagerne kan ha glede av resten av sitt liv.

En rød tråd på alle samlingene og samtalene er «Programmets fokus» og «12 spor etter endt program».

Programmets gjennomføring:

 • Programmet går over 30 dager
 • Daglig individuell oppfølging/tilbakemelding
 • Tre fysiske gruppesamlinger á 5 timer på dag 1, 8 og 15
 • To individuelle samtaler på TEAMS/telefon på dag 22 og 29
 • Grupper inntil 15 deltagere

Programmet er et helsefremmende lavterskeltilbud

Seniorinspirasjon er en konkret aktivitet som kommer målgruppen raskt til gode. Det er en inkluderende møteplass, og tilrettelegger for positiv tilhørighet etter endt program.

Seniorinspirasjon fungerer som en igangsetter og bidrar til selvgående videreutvikling etter programmets slutt, bl.a. gjennom endret innstilling og styrket nettverk.

Programmet kommer flere til gode. Familie og nære relasjoner får det bedre når senioren har det bedre.

Tilbakemeldinger fra deltagere i programmet:

«Det er godt å være menneske nå. Jeg sitter ved rattet og har full kontroll.»

«Jeg ser mer positivt på livet.»

«Jeg er mer våken på omgivelsene.»

«Jeg er mer glad og positivt innstilt.»

«Jeg har fått mer indre ro og tilfredshet.»

«Jeg har aldri hatt en slik bevisst tankegang før.»

«Jeg tenker mer på min væremåte når jeg prater med folk.»

«Dette skal jeg aldri glemme. Jeg skal ha det i bakhodet hver dag.»

«Jeg er blitt mer bevisst på kommunikasjon og hvilke ord jeg bruker.»

«Jeg har fått et puff til å starte noe som jeg har hatt lyst til å gjøre lenge.»

«Er mer sprudlende inni meg. Og jeg merker det også kommer sivende ut.»

«Jeg skal fortsette med termostaten, indre samtaler og motivere meg selv.»

«Det viktigste jeg vil ta med meg videre er å være et fyrtårn for mine omgivelser.»

«Noe av det jeg vil ta med meg videre er optimisme, livsglede og de små hverdagslige ting.»

«Det beste med programmet har vært den positive atmosfæren, og livsgleden som har smittet.»

«Noe av det som har vært fint er påminnelsene, forventningene og det å være sammen med andre.»

«Programmet har styrket bevisstheten med gode rutiner – og hjulpet med å sette små og store mål.»

«Jeg har hånda på termostaten. Sola viser seg i all sin prakt. Og jeg skinner om kapp med den. Har det utmerket. Føler at det lekker ut. Er snart der jeg skal være.»

«Jeg leter mer etter positive vinklinger i motbakke og sykdom. Programmet og verktøyene hjelper meg med positivt fokus – og fokus bort fra meg selv og min helsesituasjon.»

«Jeg merker resultatet av å bruke termostaten. Jeg føler på en ro og en trygghet hvor jeg står stødig og jeg kan føle trygghet i sosiale sammenkomster. Blir ikke så lett styrt av omgivelsene. Jeg kan trekke meg tilbake. Jeg styrer selv. Det føles bra.»