Rådgiver sosial bærekraft

Et godt fremtidssamfunn. Gode verdier. God helse og livskvalitet.

Atle og Sigrun Vårvik tilbyr rådgivning og hjelp til bedrifter og kommuner som ønsker å styrke samfunnsløft og redusere samfunnsskade og utenforskap.

Styrke samfunnsløft

Bygge barn og ungdom for fremtiden.

Utvikle kulturer som får mennesker til å vokse.

Fremme livskvalitet og folkehelse i alle aldre.

Styrke sysselsetting blant unge i alderen 18-30 år.

Styrke de unges interesser, klokskap, potensial og fremtidshåp.

Styrke de unges robusthet, bevissthet, mot, inspirasjon og positive drive.

Bygge de unge som livsglade fremtidsressurser og positive verdiskapere.

Få de som er på plussiden til å bli enda sterkere plusser for å styrke en helhet.

Redusere samfunnsskade og utenforskap

Redusere/forebygge psykiske vansker, ensomhet, mobbing og sosiale helseforskjeller.

Redusere/forebygge negativ problemutvikling, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

Redusere/forebygge sosiale problemer og bruke sosiale entreprenører og forebyggende konsepter på en best mulig måte.

Få de unge som er på minussiden til å komme på plussiden.

Redusere sosial ekskludering og utenforskap. Utenforskap er et av samfunnets store sosiale samfunnsproblemer, og er ofte fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer.

Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot voldelig ekstremisme og grusomme handlinger er å forebygge sosial ekskludering. Det samfunnsmessige tapet på ett liv i utenforskap er ca. 16 millioner kroner.

Sosial innovasjon

Sigrun og Atle Vårvik kan om ønskelig være en hub for samarbeid mellom næringsliv, sosiale entreprenører og det offentlige.

Samarbeidet skal bidra til løsninger som fremmer livskvalitet, folkehelse og sosial bærekraft – nasjonalt og globalt.

Samarbeidet skal fremme et bærekraftig samfunn som:

  • bygger barn og ungdom for fremtiden
  • reduserer sosial ekskludering, psykiske vansker og mobbing
  • forebygger voldelig ekstremisme og andre sosiale samfunnsmessige problemer.

Sigrun og Atle Vårvik kan om ønskelig være leverandør av tankegods og produkter til prosjekter og virksomheter som gløder for samfunnsbyggende arbeid og gode verdier i samfunnet.

Atle Vårvik har drevet holdningsskapende arbeid siden 1991 og har utviklet MOT-filosofien, MOTs programmer og andre løsninger som forebygger sosiale samfunnsproblemer. Han har spesialisert seg på utvikling av bærekraftige systemer som bygger unge mennesker og gode kulturer, og styrker livskvalitet, mestringstro og tilhørighet.