Om oss

Verdiskaper1 og AS Vårvik

Visjon:

Være en hjelpende verdiskaper

Tjenester:

Inspirasjonsforedrag. Foredrag som gjør bedriftskulturer sterkere

Unginspirasjon. Program som gjør unge arbeidsledige bedre rustet

Verdipåvirkning. Bevisstgjøring gjennom innlegg på LinkedIn

Seniorinspirasjon. Program som gjør livet bedre til de over 57

Kontakt og booking:

Sigrun Vårvik

Mail: sigrun@verdiskaper1.no

Tlf: 90 12 13 12

Drives av:

Etter 27 år med entreprenørskap og lederskap av MOT (1994-2021) startet Atle og Sigrun Vårvik Verdiskaper1 og AS Vårvik.

I dag holder de foredrag som gjør bedriftskulturer sterkere, og gjennomfører programmet Unginspirasjon som gjør unge arbeidsledige bedre rustet.

Formelle fakta:

Verdiskaper1 er et ideelt AS som drives av de sosiale resultatene. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte. Registrert i Frivillighetsregisteret. Ingen av aktivitetene skal innebære parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis.

Mer om formålet til Verdiskaper1

AS Vårvik er et verdidrevet selskap med formål å hjelpe bedrifter med å bygge verdibaserte og sterke kulturer, lederteam og mennesker.

Hjelper med å styrke lagånd og enkeltmenneskenes pågangsmot, relasjonsmot og gjennomføringsmot. Hjelper bedrifter med å forsterke tillitsbaserte vinnerkulturer, målbevisste prestasjonsteam og verdibaserte prestasjoner.

Mer om Atle Vårvik og hans tjenester