Unginspirasjon

30-dagersprogram som gjør unge arbeidsledige bedre rustet. Et viktig virkemiddel er samarbeid med bedrifter som ønsker å styrke de unge til å bli en fremtidsressurs, bl.a. gjennom å inkludere unge i alderen 18-30 år som ikke er sysselsatt, og som står i fare for å havne utenfor arbeidsliv og samfunn.

Les mer her ->