Verdiskaper1 og AS Vårvik drives av Sigrun og Atle Vårvik.

Tre foredrag: Motets kraft, Stolt eierskap og Blomstrende medarbeiderskap. Om å bygge kultur, team og seg selv.

Styrker ledelse, samfunnsansvar, konkurransekraft, bærekraft, mangfold, inkludering, livskvalitet og helse. Se "Andre tjenester".