Ideelt AS som fremmer et godt fremtidssamfunn - sosial bærekraft, livskvalitet og folkehelse. Reduserer utenforskap.

Løfter livskvalitet, inspirasjon og verdighet gjennom verdier, positiv energi og motets kraft.

Tjenester: Vokseninspirasjon styrker ledere o.a. via LinkedIn. Unginspirasjon er et initiativ som styrker de utenfor arbeidslivet. Seniorinspirasjon er program som styrker mindset og fellesskap.