Bekjemper utenforskap.

Fremmer et godt fremtidssamfunn - sosial bærekraft, livskvalitet og folkehelse.

30-dagers-programmet "Unginspirasjon" reduserer utenforskap blant unge i alderen 18-30 år - og øker sysselsetting.