Livskvalitet

Seniorinspirasjon

«Eldes med inspirasjon» – et livskvalitetsprogram for 60-100-åringer

3×1 dagssamlinger over ca. 3 mnd. Gjennomføres i bedriften eller lokalsamfunnet. Inntil 25 pr. kull.

Interesseklasser

MestringsMentor kan om ønskelig være mentor/sparringpartner til skoleledelse i å etablere interesseklasser.

Interesser fremmer livskvalitet, muligheter og fremtidshåp! Interesser styrker robusthet, mot og drive!

Interesseklasser handler om å finne den enkeltes interesseglød og å styrke de unge gjennom felles interesse og interessegrupper. Interesseklasser er gruppelæring som styrker mestringsfølelse, livslang læring og klassen som en positiv sosial møteplass.

MestringsMentor tilbyr mentoring og sparring til skoleledelser som ønsker å starte og utvikle Interesseklasser, og som identifiserer seg med å være en «interessedetektiv og mestringsjeger».

Interesser utvikler de unges lidenskap og potensial. La de unge ha sine oppgaver der de har sine gaver! De unges fremtid bør være der de har sine talenter og godføtter. Det bygger ungdom for fremtiden, som igjen bygger bærekraftige mestringssamfunn.

Det er sammenheng mellom interesser og mestring. Les her.