Mentor og coach for ledere

Mentor for ledere – Atle vårvik

Hvordan forsterke lederskap, entreprenørskap og merkevarebygging.

Hvordan forsterke en sterk internkultur som får medarbeiderne til å vokse mer.

Hvordan forsterke effektive strukturer som gjør at virksomheten blir mer gjennomføringskraftig.

Målgruppen er ledere hos sosiale entreprenører o.a. som ønsker å bli bedre gjennom en trener og sparringspartner.

Mentoringen skreddersys etter behov. Et eksempel er at mentoringen går over 2-6 måneder, med fire sekvenser á 2t., der Atle Vårvik er mentor og coach for ledere. Formålet er å utvikle og forsterke ledernes potensiale slik at de kan lede seg selv og lede andre på en best mulig måte, og løfte virksomheten til nye høyder.

COACH for ledergrupper – atle vårvik

Hvordan få virksomhetens verdier til å leve.

Coachingen skreddersys etter behov. Et eksempel er at coaching går over 2-6 måneder, med fire sekvenser á 2t., der Atle Vårvik er coach for ledergrupper. Formålet er å få lederne til å vokse og hjelpe ledergruppa med gjennomføringskraft og gå fra fra ord til handling.

atle og Sigrun vårviks ferdigheter

Sigrun Vårviks spisskompetanse, ferdigheter og egenskaper er merkevarementoring, lederstøtte, gjennomføringskraft og utførelse av A-Å-oppgaver.

Atle Vårviks spisskompetanse, ferdigheter og egenskaper som:

  • mentor og sparringspartner til ledere: forsterke tydelig merkevarebygging og tillitsbasert lederskap.

  • coach for ledergrupper: utvikle visjon og verdier sammen med gruppa, og styrke at verdiene etterleves i virksomheten.

  • utviklingspartner for ledere og virksomheter: nyskaping, innovasjon, mot og entusiasme.

  • interimleder: endringsledelse i samarbeid med eier. Atle var interimleder ett år for DRIVE: Tydelig mandat. Eierskap til mandatet. Ble en levende del av virksomhetens DNA fra første stund. Analyserte raskt og satte seg kjapt inn i eiers behov og virksomhetens situasjon. Identifiserte problemene, løsningene og nødvendig kursendring. Forsterket en internkultur som fikk lederne og medarbeiderne til å vokse. Skapte effektive strukturer som forsterket gjennomføringskraft og merkevarebygging. Tok raske, tydelige og tøffe beslutninger og valg, som forsterket utvikling og resultater. Felles forståelse mellom eier og Atle. Og de to viktigste årsakene for at Atle lyktes som interimleder var samarbeid med eier om timing og rå gjennomføringskraft.

Atle vårvik om merkevarebygging. les her