MestringsMentor

En ideell løsningshjelper for å fremme mestringssamfunn.
Samarbeider med kommuneledelser i jakten på de beste rektorene og løsningene for lokalsamfunnet.
Samarbeidet skal bygge barn, ungdom og lokalsamfunn for fremtiden – redusere utenforskap og psykiske vansker – forebygge voldelig ekstremisme.
Oppstart 22.02.2022.

MestringsMentor tilbyr også kompetanse- og rådgivningstjeneste til stiftelser o.a. med samfunnsnyttig formål, bl.a. å forebygge sosiale problemer og styrke barn og ungdom.

MestringsMentor er en non-profitt sosial entreprenør og et ideelt aksjeselskap som ble stiftet av Atle og Sigrun Vårvik 12.10.21. Les mer om Atle og Sigrun Vårvik ->

MestringsMentor drives av de sosiale resultatene og det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.

MestringsMentor er registrert i Frivillighetsregisteret og ingen av aktivitetene skal innebære parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis.

VISJON: Bygge mestringssamfunn, barn og ungdom for fremtiden
OPPDRAG: Drive sosial innovasjon og samarbeid med kommuneledelser i jakten på de beste rektorene og løsningene for lokalsamfunnet
MÅL: Styrke samfunnsløft – Redusere samfunnskade

Styrke samfunnsløft, bl.a. gjennom å styrke riktig innsats på alle lokalsamfunnets arenaer. Livskvalitet til alle uansett alder. Flest mulig av de unge blir en positiv bærekraft og fremtidsinntekt for samfunnet heller enn en negativ belastning og fremtidskostnad.

Redusere samfunnsskade, bl.a. gjennom å redusere psykiske vansker, mobbing og sosial ekskludering – og forebygge voldelig ekstremisme.

samarbeid med kommuneledelser

MestringsMentor tilbyr to samarbeidstjenester til kommuneledelsen:

  • Bærekraftsamtaler med ordfører/kommunedirektør. Hvordan gjøre det som er bra i dag bedre i morgen. MestringsMentor tilbyr sparring og kompetanse- og rådgivningstjeneste. Les mer ->
  • Samarbeid med kommuneledelsen i rektorrekruttering. Rektor er skolens arkitekt. Hvordan rekruttere en Leder som sikrer at ingen av de unge på skolen føler seg som en taper. MetringsMentor tilbyr skoleeier hjelp i valg av ny rektor. Les mer ->

Sosial innovasjon

MestringsMentor skal utvikle ideer, se muligheter og skape nye og bærekraftige løsninger, aktiviteter og produkter for å bygge de unge for fremtiden, forsterke bærekraftige mestringssamfunn og forebygge sosial ekskludering, psykiske vansker, voldelig ekstremisme og andre sosiale samfunnsmessige problemer.

MestringMentor er leverandør av ideer, løsninger og produkter til sosiale entreprenører og kommuner og virksomheter som gløder for samfunnsbyggende arbeid og gode verdier i samfunnet.

Innovasjonsarbeidet ledes av Atle Vårvik som har kompetanse og erfaring innen nyskaping, innovasjon og entreprenørskap.

«MestringsMentor gir meg mulighet til å iverksette idéer om hvordan løse sosiale samfunnsutfordringer på nye måter, i tillegg til MOT og DRIVE.

Jeg gløder for å utvikle nye og bærekraftige løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Min drivkraft er å forsterke sosial innovasjon som styrker livskvalitet i alle aldre – reduserer utenforskap, psykiske vansker, mobbing – forebygger voldelig ekstremisme og grusomme handlinger.

Psykiske vansker er den viktigste årsaken til at ungdom blir uføre.

Utenforskap er ofte fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer. Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot voldelig ekstremisme er å forebygge sosial ekskludering.

Det samfunnsmessige tapet på ett liv i utenforskap er ca. 16 millioner kroner. En ungdom på institusjonsplass koster samfunnet årlig 5,5 millioner kroner.

MestringsMentor skal være en viktig bidragsyter for å redusere og forebygge utenforskap, psykiske vansker og andre sosiale problemer.

Jeg har drevet research på på hvorfor noen ødelegger eget og andres liv siden desember 1977. Jeg har drevet med sosialt entreprenørskap og holdningsskapende og forebyggende arbeid kontinuerlig siden januar 1991. I disse årene har jeg fått erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og nettverk.

Gjennom MestringsMentor vil jeg bruke mitt nettverk, min kunnskap om forebyggingsarbeid, min vitenskap om livet, min lidenskap for mennesket, og min erfaring som leder, entreprenør og toppidrettsutøver, til å styrke sosialt samfunnsløft og redusere sosial samfunnsskade.»

Atle Vårvik

– en ideell løsningshjelper for å fremme mestringssamfunnjakter på de beste rektorene og løsningene for lokalsamfunnet