REKTORREKRUTTERING

Samarbeid med kommuneledelsen i rektorrekruttering.

Rektor er skolens arkitekt.

MestringsMentor tilbyr å være rådgiver og samarbeidspartner til skoleeier i prosessen med å rekruttere riktige rektorer.

Målet er å rekruttere rektorer som styrker mulighetene for at flest mulig unge føler seg som vinnere og som lager en positiv hverdag for de som ikke passer inn og for de som synes livet sitt er ubrukelig.

Målet er å rekruttere rektorer som er best mulig egnet til å bygge en inkluderende skolekultur, som bygger de unge for fremtiden og fremmer livslang læring, god helse og livskvalitet.

Målet er å rekruttere rektorer som er gode til å skape en skolekultur som reduserer mobbing, utenforskap og psykiske vansker.

Målet er å rekruttere rektorer som gløder for å skape en skolekultur som bygger opp de unges motstandskraft og verdighet.

Målet er å rekruttere rektorer som sikrer at skolepersonalet er med på å skape skolen som en inspirerende og positiv sosial møteplass der alle føler trygghet og positiv tilknytning.

Målet er å rekruttere rektorer som rekrutterer og sikrer et skolepersonale som fremmer klassemiljø med trygge og tydelige rammer og som styrker tilhørighet og mestringsfølelse for alle. Dette er en viktig beskyttelsesfaktor for de mest sårbare og risikoutsatte. Det forebygger at de unges mismot ikke får utløp i gatene og i lokalsamfunnet på et senere tidspunkt.

Skoleledere som bygger gode og inkluderende skolekulturer er sannsynligvis et av de viktigste virkemidlene et lokalsamfunn har for å unngå at utenforskapets konsekvenser blir for store.

En skolekultur der alle unge føler seg forstått og blir sett på en positiv måte, forebygger ødeleggende hendelser og grusomme handlinger i samfunnet. Det gjør at de unge har mindre behov for å få verdens oppmerksomhet og bli sett for enhver pris når de blir eldre.

Les mer om kraften i sterke og inkluderende kulturer->

INTERESSEKLASSER: MestringsMentor tilbyr også rektor og skoleledelse mentoring og sparring i å etablere interesseklasser. Les mer->