Seniorinspirasjon

Styrker livskvalitet hos de som er 60+

3 dagssamlinger over 1 – 3 mnd.

Oppfølging mellom samlingene.

Inntil 20 pr. gruppe.

Programmet Seniorinspirasjon er en konkret aktivitet som kommer målgruppen raskt til gode. Seniorinspirasjon er en inkluderende møteplass, og tilrettelegger for positiv tilhørighet etter endt program.

Formålet med programmet er å styrke livskvalitet, glede, mental helse og sosialt fellesskap. Programmet motvirker ensomhet og passivitet. Programmet er et helsefremmende lavterskeltilbud.

Seniorinspirasjon har som mål å bidra til økt motivasjon til bevegelse, fysisk aktivitet og frisk luft. I tillegg legges det til rette for at deltagerne blir inspirert til å finne glede i frivillighet, innsats på fritidssektoren eller nye interesser og aktiviteter.

Seniorinspirasjon fungerer som en igangsetter og bidrar til selvgående videreutvikling etter programmets slutt, bl.a. gjennom endret innstilling og styrket nettverk.

Programmet kommer flere til gode. Familie og nære relasjoner får det bedre når senioren har det bedre.

Atle og Sigrun Vårvik er ansvarlig for programmet og har erfaring fra å jobbe med seniorer gjennom prøveprosjektet «MOT til å eldes» (2012). Tilbakemelding fra deltager:

«Før kurset pleide jeg, når jeg våknet om natten, å plages av dårlig samvittighet, skyldfølelse og negative tanker. Etter kurset så jeg i stedet fremover, gledet meg til dagen og til å gå tur med hunden. Jeg skiftet fra negativt bakoverfokus til positivt fremoverfokus

«Etter en eventyrlig reise med å starte og bygge opp MOT siden 1994, og hvor vi har hatt vårt fulle fokus på målgruppen ungdom, har vi nå avsluttet vårt entreprenørskap og lederskap i MOT og startet ny virksomhet som også favner seniorer.

Som senior befinner man seg i en fase i livet hvor mange møter på nye og annerledes utfordringer enn tidligere i livet. Og dette håndterer vi forskjellig. Vi ønsker å gjøre noe med dette og løfte livskvaliteten til mennesker i denne livsfasen

Atle og Sigrun Vårvik, mars 2022