Seniorinspirasjon

Et intensivt utviklingsprogram over 30 dager som hjelper seniorer til å vokse

Formål:

 • Styrke livskvalitet, glede, mental helse og aktivitet
 • Styrke nettverk og sosialt fellesskap, og motvirke ensomhet

Målgruppe:

 • 60 +

Programmets fokus:

 • Verktøy, inspirasjon og refleksjon
 • Retning, verdibevissthet og mestringsfølelse
 • Pågangsmot, relasjonsmot og gjennomføringsmot
 • Innstilling, utvikling og omstilling/endringskompetanse
 • Dele innsikt, kompetanse og erfaringer med hverandre

12 spor etter endt program:

 1. Mer selvtillit og tro på seg selv
 2. Mer motivasjon og inspirasjon
 3. Mer positiv drive
 4. Mer robusthet
 5. Mer mot
 6. Bedre hverdag
 7. Mestringsfølelse
 8. Føler seg bra nok
 9. Føler seg mer verdifull
 10. Fått verktøy for å utvikle seg selv
 11. Funnet mer glød, interesse og lidenskap
 12. Bevissthet på hvordan bruke styrken i sin livserfaring og sine ressurser på en bra måte

Programmet skal være en positiv opplevelse, og gi glede, inspirasjon og motivasjon. Det skal være trygt, moro og energigivende å delta på «Seniorinspirasjon».

Det skal være en opplevelse som deltagerne kan ha glede av resten av sitt liv.

En rød tråd på alle samlingene og samtalene er «Programmets fokus» og «12 spor etter endt program».

Programmets gjennomføring:

 • Programmet går over 30 dager
 • Daglig individuell oppfølging/tilbakemelding
 • Tre fysiske gruppesamlinger á 5 timer på dag 1, 8 og 15
 • To individuelle samtaler på TEAMS/telefon på dag 22 og 29
 • Grupper inntil 15 deltagere

Programmet er et helsefremmende lavterskeltilbud

Seniorinspirasjon er en konkret aktivitet som kommer målgruppen raskt til gode. Det er en inkluderende møteplass, og tilrettelegger for positiv tilhørighet etter endt program.

Seniorinspirasjon fungerer som en igangsetter og bidrar til selvgående videreutvikling etter programmets slutt, bl.a. gjennom endret innstilling og styrket nettverk.

Programmet kommer flere til gode. Familie og nære relasjoner får det bedre når senioren har det bedre.

Atle og Sigrun Vårvik er ansvarlig for programmet

Som senior befinner man seg i en fase i livet hvor mange møter på nye og annerledes utfordringer enn tidligere i livet. Og dette håndterer vi forskjellig. Vi ønsker å gjøre noe med dette og løfte livskvaliteten til mennesker i denne livsfasen.

Vi har erfaring fra å jobbe med seniorer gjennom prøveprosjektet «MOT til å eldes» (2012).

Tilbakemelding fra deltager:

«Før kurset pleide jeg, når jeg våknet om natten, å plages av dårlig samvittighet, skyldfølelse og negative tanker. Etter kurset så jeg i stedet fremover, gledet meg til dagen og til å gå tur med hunden. Jeg skiftet fra negativt bakoverfokus til positivt fremoverfokus