Andre aktiviteter

Verdifluencing

Bevisstgjøring av ledere og andre voksne gjennom LinkedIn. Atle og Sigrun Vårvik formidler budskap og verdier som styrker refleksjoner rundt livet og ledelse, og det å få mennesker, kulturer, virksomheter og verdibaserte prestasjoner til å vokse. Les mer her

Det vi får bevisstgjort kan vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort gjør alltid noe med oss.

Gordon Johnsen

Seniorinspirasjon

30-dagersprogram som styrker helse og livskvalitet for de over 57, og utvikler eldre medarbeidere slik at virksomheten kan sikre kompetanse og bemanning lengre. Et viktig virkemiddel er samarbeid med kommuner og bedrifter. Les mer om Seniorinspirasjon

Rådgivning sosial bærekraft

Mentoring og coaching til ledere i bedrifter og kommuner som ønsker å fremme samfunnsløft, gode verdier, helse og livskvalitet, og som gløder for et godt fremtidssamfunn med redusert samfunnsskade og utenforskap. Les mer her

Atle Vårvik tilbyr følgende til bedrifter:

Utviklingsprosess for å styrke bærekraftig konkurransekraft.

30-dagers program for å utvikle lederteamet.

Interimledelse for å endre kurs og for å forsterke gjennomføring.

Les mer på Atles hjemmeside