Unginspirasjon

Unginspirasjon er et intensivt program på 28 dager for å styrke sysselsetting av de unge.

Programmet skal fungere som en motivasjonsboost som endrer deltagernes liv og retning.

Målgruppen er unge som står utenfor arbeidsliv og utdanning:

  • Unge i alderen 18-30 år som står i fare for å havne utenfor både arbeidsliv og samfunn

  • Unge i alderen 18-30 år som ikke har fullført et utdanningsløp eller kommet i gang med arbeidslivet

Mål:

  • Forebygge utenforskap.

  • Styrke initiativgnist, pågangsmot, relasjonsmot og gjennomføringsmot slik at de i målgruppen blir aktive og sysselsatt.

  • Deltagerne skal «ville mer» etter programmet, og være mer motivert for å øke nødvendig kunnskap.

  • De unge skal etter programmet være bedre på å gjennomføre det som er uvant, ubehagelig eller kjedelig.

  • 2023: 400 deltagere. 20 grupper á 20 deltagere.

Dersom halvparten av dem blir sysselsatt etter programmet vil det årlig spare samfunnet for ca. kr. 100 millioner i følge statistikksjef i NAV Ulf Andersen

Det er god samfunnsøkonomi å forhindre utenforskap

Utenforskap er et av våre store samfunnsproblemer

Utenforskap skaper ekstremisme. Fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer, er ofte at de kjenner på en form for utenforskap. Ekstremismeforskning peker på utenforskap og manglende tilhørighet som årsak til grusomme handlinger.

Utenforskap er også en viktig årsak til psykiske vansker. Og psykiske lidelser er en viktig årsak til det økende tallet av unge uføre.

Sysselsetting er viktig for å forebygge psykiske vansker og utenforskap.

Unginspirasjon er et intensivt 28-dagersprogram med oppstart i 2023

Programmet har tre læringsmoduler fordelt på dag 1, 7 og 14 med hele gruppa samlet fysisk. Innstilling – Omstilling – Utvikling er overskriften på disse tre workshops.

På dag 21 er det individuelle TEAMS-møter. Pågangsmot og relasjonsmot er hovedtema.

Siste dag (dag 28) er det også individuelle TEAMS-møter. Gjennomføringsstruktur og gjennomføringsmot er hovedtema.

I tillegg er det daglig individuell oppfølging.

28-dagersprogrammet har en halvstruktur. Det betyr at 80 % av malen er satt.

Den siste 20 % av programmet skreddersys sammen med oppdragsgiver.