Unginspirasjon

Unginspirasjon er et intensivt program på 30 dager for å redusere utenforskap og styrke sysselsetting av de unge.

Programmet skal fungere som en motivasjonsboost som endrer deltagernes liv og retning.

Målgruppen er unge som står utenfor arbeidsliv og utdanning:

  • Unge i alderen 18-30 år som står i fare for å havne utenfor både arbeidsliv og samfunn

  • Unge i alderen 18-30 år som ikke har fullført et utdanningsløp eller kommet i gang med arbeidslivet

Mål:

  • Redusere utenforskap.

  • Styrke initiativgnist, pågangsmot, relasjonsmot og gjennomføringsmot slik at de i målgruppen blir aktive og sysselsatt.

  • Deltagerne skal «ville mer» etter programmet, og være mer motivert for å øke nødvendig kunnskap.

  • De unge skal etter programmet være bedre på å gjennomføre det som er uvant, ubehagelig eller kjedelig.

120.000 unge som ikke er sysselsatt koster samfunnet årlig ca. 6 mrd. kroner i følge statistikksjef i NAV Ulf Andersen

Sysselsetting er viktig for å forebygge psykiske vansker og utenforskap

Unginspirasjon er et intensivt 30-dagersprogram med oppstart i 2023

Programmet har tre læringsmoduler fordelt på dag 1, 8 og 15 med hele gruppa samlet fysisk. Innstilling – Omstilling – Utvikling er overskriften på disse tre workshops.

På dag 22 er det individuelle TEAMS-møter. Pågangsmot og relasjonsmot er hovedtema.

Nest siste dag (dag 29) er det også individuelle TEAMS-møter. Gjennomføringsstruktur og gjennomføringsmot er hovedtema.

I tillegg er det daglig individuell oppfølging.

30-dagersprogrammet har en halvstruktur. Det betyr at 80 % av malen er satt.

Den siste 20 % av programmet skreddersys sammen med oppdragsgiver.