Unginspirasjon

Unginspirasjon er et program på 28 dager for å styrke sysselsetting av de unge. Programmet består av tre samlinger (læringsmoduler/workshops) og daglig individuell oppfølging i 28 dager. Programmet skal fungere som en motivasjonsboost som endrer deltagernes liv og retning.

Målgruppen:

  • Unge i alderen 18-30 år som står i fare for å havne utenfor både arbeidsliv og samfunn – eller ikke har kommet i gang med arbeidslivet, eller på annen måte ikke har fullført et utdanningsløp.

Mål:

  • Forebygge utenforskap.

  • Styrke initiativgnist, pågangsmot, relasjonsmot og gjennomføringsmot slik at de i målgruppen blir aktive og sysselsatt. Deltagerne skal «ville mer» etter programmet, og være mer motivert for å øke nødvendig kunnskap. De unge skal etter programmet være bedre på å gjennomføre det som er uvant, ubehagelig eller kjedelig.

  • 400 deltagere pr. år. 20 grupper a 20 deltagere. Målet er at minimum halvparten av dem blir sysselsatt etter programmet. Det at 200 flere unge er i jobb eller tar steget til et videre utdanningsløp vil spare samfunnet for ca. kr. 100 millioner, HVERT ÅR FREMOVER.

Utenforskap er et av våre store samfunnsproblemer.

Utenforskap skaper ekstremisme. Fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer, er ofte at de kjenner på en form for utenforskap. Ekstremismeforskning peker på utenforskap og manglende tilhørighet som årsak til grusomme handlinger.

Utenforskap er også en viktig årsak til psykiske vansker. Og psykiske lidelser er en viktig årsak til det økende tallet av unge uføre.

Sysselsetting er viktig for å forebygge psykiske vansker og utenforskap.

Det er god samfunnsøkonomi å forhindre utenforskap. Det gjennomsnittlige samfunnsmessige tapet på ETT liv i utenforskap er på ca. 16 millioner kroner.

Hver enkelt arbeidsledig ungdom koster det norske samfunnet nærmere 10 millioner kroner hvis de aldri kommer seg i jobb.

Unginspirasjon har oppstart i 2023.